arkivering_externa_nyheter
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

En eftermiddag om Williams syndrom

-för personal och handläggare inom tex LSS-verksamhet, boende, daglig sysselsättning, socialtjänst, försäkringskassa och anhöriga.

Tid
13 jun 13:00 - 16:00
Plats
Eugeniasalen, Eugeniahemmet ingång T3, Karolinska Solna
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangemangstyp
Föreläsning
Information
Målgrupp
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Barnavårdscentraler
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Korttidsverksamhet
LSS och handläggning
Boende och daglig verksamhet
Kontaktuppgifter
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
För personal 200:- (ange fakturaadress vid anmälan) Anhöriga 100:- betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 25601
Sista anmälningsdatum
den 27 maj 2019
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Medverkande:

  • Britt-Marie Anderlid, överläkare, genetiker
  • Kit Wadensjö, psykolog
  • Charlotte Willfors, psykolog, forskare
  • Medverkande föräldrar och representanter frå WS-föreningen
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Region Stockholm och Region Gotland.

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information