Rättigheter enligt funktionsrättskonventionen

Sverige har skrivit under och godkänt FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den kallas också för Funktionsrättskonventionen. Från den 14 januari 2009 gäller konventionen i Sverige.

Men Funktionsrättskonventionen är inte en lag. Det innebär att den inte tillämpas direkt av myndigheter eller domstolar. Myndigheter och domstolar ska dock tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med det som står i konventionen.

 • Mina Rättigheter

  12 november 2018 Mina Rättigheter är en webbplats om barn och ungas mänskliga rättigheter. Rättigheterna står i barnkonventionen som gäller alla upp till 18 år. Webbplatsen har tagits fram av Barnombudsmannen och vill hjälpa barn att förstå sina rättigheter, som är samma oavsett var i världen barnet bor. Mina Rättigheter
 • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (lättläst version)

  21 februari 2018 Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt i konventionen finns med. Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (lättläst version)
 • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  21 februari 2018 Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 • Barnrättsguiden

  21 februari 2018 Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Barnrättsguiden. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn med funktionsnedsättning. Det fastslås i Funktionsrättskonventionens 7:e artikel. Barnkonventionens 3:e artikel uttrycker att det för alla barn gäller att “barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn”. Barnkonventionen och Funktionsrättskonventionen kompletterar alltså varandra. Båda konventionerna är viktiga för att förstå vilka rättigheter som gäller för barn med funktionsnedsättningar. Barnrättsguiden
 • Funktionsrättsguiden

  21 februari 2018 Funktionsrätt Sverige har tagit fram en guide, Funktionsrättsguiden, som beskriver rättigheterna i Funktionsrättskonventionen och hur man kan använda dem i kontakten med myndigheter och domstolar. Funktionsrättsguiden
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information