Ny medicinsk bedömning, "second opinion"

Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada ska du erbjudas att få ytterligare en medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, inom din region eller en annan region.

Det sedan tidigare varit möjligt att få en förnyad medicinsk bedömning, det vill säga en bedömning av din sjukdom eller behandling av en annan läkare eller vårdteam. Möjligheten till förnyad medicinsk bedömning har dock varit begränsad. Med den nya patientlagen som började gälla den 1 januari 2015 har den här begränsningen tagits bort.

Syftet är att göra det lättare att få en ny medicinsk bedömning. Du ska bli erbjuden att få ytterligare en medicinsk bedömning om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Med förnyad medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, menas inte att en läkare frågar en annan läkare om råd, utan att du som patient får träffa en annan läkare eller vårdteam som ska göra en bedömning av din sjukdom eller behandling. Syftet med en second opinion är att du ska vara säker på att få en vård och behandling som passar bäst för dig. 

Din region ansvarar för att informera dig om din rätt till att få ytterligare en medicinsk bedömning.

Reglerna om rätten till ny medicinsk bedömning framgår av 10 kapitlet 3 § hälso- och sjukvårdslagen samt 8 kapitlet 1 § patientlagen.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information