Fast vårdkontakt för bland annat samordning

Om du har många kontakter med vårdens olika delar (inom region eller kommun) kan det utses en fast eller flera fasta vårdkontakter för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses. Du kan också själv begära att få en fast vårdkontakt. Då ska alltid en vårdkontakt utses, oavsett om man inom sjukvården anser det behövligt eller inte.

En fast vårdkontakt kan, men behöver inte, vara läkare. Det kan vara annan inom hälso- och sjukvårdspersonalen, till exempel sjuksköterska, kurator, psykolog eller någon inom administrationen.

Du kan själv ange vem du önskar ha som fast vårdkontakt. Då ska dina önskemål tillgodoses så långt det är möjligt.

Det är verksamhetschefen som ansvarar för att en vårdkontakt utses för din räkning.

Den fasta vårdkontakten kan till exempel hjälpa dig med att samordna vårdens insatser, informera om vårdsituationen, förmedla kontakter med andra personer inom hälso- och sjukvården och vara kontaktperson för andra delar av vården och för socialtjänsten samt, om det behövs med andra samhällsaktörer, till exempel försäkringskassan.

Om du har flera fasta vårdkontakter utsedda för din räkning ska dessa samverka och samordna sina insatser. Men för att de ska kunna samordna insatserna och förmedla information till andra myndigheter måste du samtycka till det och alla inblandade aktörer måste beakta reglerna om sekretess.

Reglerna om rätten till fast vårdkontakt framgår av 6 kapitlet 2 § patientlagen och 4 kapitlet 1 § hälso- och sjukvårdsförordningen.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information