Patient eller anhörig

Enligt svensk lag har hälso- och sjukvården vissa skyldigheter gentemot dig som patient eller anhörig. Du har också möjligheter att klaga om du inte är nöjd med den behandling, den hjälp och det stöd som du eller din närstående erbjudits och fått av hälso- och sjukvården.

Här hittar du information om:

 • Individuellt anpassad information

  Som patient har du rätt till individuellt anpassad information. Med den nya patientlagen som trädde ikraft den 1 januari 2015 har vårdens skyldighet att informera dig som patient blivit tydligare. Individuellt anpassad information, mer information
 • Fast vårdkontakt för bland annat samordning

  Om du har många kontakter med vårdens olika delar (inom landsting/region eller kommun) kan det utses en fast eller flera fasta vårdkontakt för att ditt behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården ska tillgodoses. Du kan också själv begära att få en fast vårdkontakt. Då ska alltid en vårdkontakt utses, oavsett om man inom sjukvården anser det behövligt eller inte. Fast vårdkontakt, mer information
 • Ny medicinsk bedömning, "second opinion"

  Om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada eller om du är en situation där medicinska ställningstagande kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för din framtida livskvalitet ska du erbjudas att få ytterligare en medicinsk bedömning, eller ”second opinion”, inom ditt landsting eller ett annat landsting. Ny medicinsk bedömning, mer information
 • Individuell plan

  Du ska bli erbjuden och har rätt till en individuell plan om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du har även rätt till en individuell plan i andra fall till exempel för att få dina behov tillgodosedda av både socialtjänsten samt hälso-och sjukvården. En individuell plan ska beskriva vilken hjälp, planerade och beslutade insatser, och hur du ska kunna leva den närmaste tiden. Individuell plan, mer information
 • Råd och annat personligt stöd

  Om du omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, har du rätt till en mängd olika stödåtgärder. En av dessa är rådgivning och annat personligt stöd. Råd och stöd, mer information
 • Lag om ersättning för vård i annat EU-land

  Från den 1 oktober 2013 gäller en ny lag i Sverige som ger möjlighet att få ersättning för kostnader för vård i ett annat EU land. Ny lag om ersättning för vård i annat EU-land, mer information
 • Möjlighet att välja vård

  I Sverige har man rätt att fritt välja primärvård inom det landsting man bor. Man har också möjlighet att i vissa fall välja annan vård och vård i andra landsting än det man bor i. Dessa möjligheter har blivit större med den nya patientlagen som trädde i kraft den 1 januari 2015. Redovisning av landstingens krav på remiss i öppen vård – uppdatering december 2016 Möjlighet att välja vård, mer information
 • Anhörigstöd

  Behöver du som anhörig någon att tala med kan du vända dig till primärvården och be om att få prata med en kurator eller psykolog för att få samtalsstöd. Anhörigstöd
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information