Sjukersättning. Äldre än 29 år

Är du mellan 30 och 64 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du få sjukersättning från Försäkringskassan. Har du sjukersättning kan du också söka bostadstillägg.

För att få sjukersättning ska din arbetsförmåga vara stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel i alla arbeten på hela arbetsmarknaden. Där ingår även arbeten som anordnas för personer med funktionsnedsättning, till exempel anställningar med lönebidrag.

Beroende på hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt kan du få hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels sjukersättning.

Sjukersättning kan vara inkomstrelaterad eller i form av garantiersättning. 

Inkomstrelaterad sjukersättning

Hel inkomstrelaterad ersättning ger dig 64 procent av den genomsnittliga inkomst som du haft de senaste åren innan sjukersättning beviljades.

Garantiersättning

Garantiersättning kan du få om du har haft låga inkomster eller inga inkomster alls. Hur mycket du kan få i garantiersättning beror på din ålder och hur länge du har bott i Sverige.

Förmånsintyg för rabatter 

Om du har sjukersättning kan du också få ett förmånsintyg från försäkringskassan. Med intyget kan du bland annat få rabatt när du reser med kollektivtrafik. Men du får själv kontrollera om intyget ger dig rätt till rabatt.

Ny utredning vart tredje år

Om du fått sjukersättning kommer försäkringskassan att göra en ny utredning vart tredje år för att ta reda på om du fortfarande har rätt till ersättning på samma nivå. Försäkringskassan kommer också att utreda om det har hänt något som gör att möjligheterna till rehabilitering har förbättrats.

Ansökan

Du ansöker om sjukersättning hos Försäkringskassan och ska bifoga ett läkarutlåtande till ansökan. 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information