Äldre än 29 år

Här har vi samlat olika typer av ekonomiskt stöd du kan vara berättigad till om du är 29 år eller äldre.

 • Bidrag till arbetshjälpmedel. Äldre än 29 år

  Du eller din arbetsgivare kan få bidrag av Försäkringskassan till arbetshjälpmedel för att du ska kunna fortsätta att arbeta trots en funktionsnedsättning. Bidrag till arbetshjälpmedel, mer information
 • Bil - Bilstöd. Äldre än 29 år

  Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag och anskaffningsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). Du kan också få bidrag till körkortsutbildning. I vissa fall kan du också få bilstöd från landstinget. Bil - Bilstöd, mer information
 • Bistånd - Försörjningsstöd. Äldre än 29 år

  Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt till bistånd av socialnämnden för din försörjning och livsföring i övrigt. Bistånd - Försörjningsstöd, mer information
 • Bostad - Bostadsanpassningsbidrag. Äldre än 29 år

  Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till personer som har en funktionsnedsättning. Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar som är nödvändiga för att det dagliga livet ska kunna fungera. Bostad - Bostadsanpassningsbidrag, mer information
 • Bostad - Bostadstillägg. Äldre än 29 år

  Har du sjukersättning kan du ansöka om bostadstillägg hos Försäkringskassan. Några kommuner i Sverige erbjuder Kommunalt Bostadstillägg för Handikappade/Funktionshindrade, KBH. Bostad - Kommunalt bostadstillägg, mer information
 • Ersättning för vård utomlands. Äldre än 29 år

  Det finns i vissa fall möjlighet för dig att få vård utomlands som finansieras av det offentliga i Sverige. Ersättning för vård utomlands, mer information
 • Fonder och stiftelser. Äldre än 29 år

  Om du har låga inkomster eller befinner dig i en akut ekonomisk kris kan du söka om stöd från fonder och stiftelser. Det finns fonder där du kan söka pengar för olika ändamål, t ex för vård och medicin. Det finns också fonder som kan bidra med stöd till hjälpmedel och resor. Fonder och stiftelser, mer information
 • Merkostnadsersättning. Äldre än 29 år

  Från och med juli månad det år du fyller 19 år (då rätten till vårdbidrag upphör) kan du som har en funktionsnedsättning ha rätt till handikappersättning. Du har rätt till handikappersättning till dess du fyller 65 år. Om du fortfarande behöver hjälp efter 65 års ålder kan du dock få behålla ersättningen under längre tid. Merkostnadsersättning, mer information
 • Närståendepenning. Äldre än 29 år

  Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hon mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också t ex vänner och grannar. Närståendepenning, mer information
 • Personlig assistans - Assistansersättning. Äldre än 29 år

  Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som kan ges till en person som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med grundläggande behov. Personlig assistans - Assistansersättning, mer information
 • Sjukersättning. Äldre än 29 år

  Är du mellan 30 och 64 år och troligen aldrig kommer att kunna arbeta på heltid på grund av en sjukdom, skada eller funktionsnedsättning kan du få sjukersättning från Försäkringskassan. Har du sjukersättning kan du också söka bostadstillägg. Sjukersättning, mer information
 • Studiemedel. Äldre än 29 år

  Studerar du på komvux, folkhögskola, gymnasium eller högskola/universitet kan du ansöka om studiemedel. Studiemedel, mer information
 • Särskilt pensionstillägg. Äldre än 29 år

  Om du är förälder, född 1953, eller tidigare, och innan 1999 har vårdat ditt sjuka eller funktionshindrade barn, kan du ha rätt till särskilt pensionstillägg till ålderspensionen. Särskilt pensionstillägg, mer information
 • Tandvårdsstöd. Äldre än 29 år

  För alla barn och ungdomar som bor i Sverige är tandvården gratis. Gränsen för fri tandvård är från och med 1 januari 2019 23 år. När rätten till fri tandvård upphör omfattas man av tandvårdsstöd. Både staten och landstingen ger tandvårdsstöd. Tandvårdsstöd, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information