Studiehjälp och studiemedel. 19-29 år

Är du under 20 år och studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du få studiehjälp. Från höstterminen det år då du fyller 20 år får du ansöka om studiemedel.

Tre bidrag

Studiehjälpen består av tre olika bidrag; studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg.

Ingen ansökan behövs för studiebidrag

Om du ska studera i Sverige behöver man inte ansöka om studiebidrag. Centrala Studiestödsnämnden, CSN, skickar ett beslut om studiebidrag till myndig elev eller till förälder inför varje nytt läsår.

Ansökan krävs för tillägg

Extra tillägg och inackorderingstillägg måste du däremot ansöka om.  Dessa tillägg kan du bara få under vissa förutsättningar. Läs mer om förutsättningarna för tillägg på CSNs hemsida.

Om du är hörselskadad eller rörelsehindrad kan du få ersättning för vissa kostnader vid en gymnasieutbildning på riksgymnasium, så kallat Rg-bidrag. Det kan vara kostnader för mat, boende och hemresor. Läs mer om Rg-bidrag på CSNs hemsida .

Studiemedel från höstterminen du fyller 20 år

Om du studerar på komvux, folkhögskola eller gymnasiet kan du söka om studiemedel från och med hösten det år du fyller 20.

Eftergymnasiala utbildningar

Studerar du på en eftergymnasial utbildning, kan du också söka studiemedel trots att du är under 20 år. Vissa utbildningar på folkhögskolor kan vara eftergymnasiala.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information