Närståendepenning. 19-29 år

Om du är närstående till en person som är så sjuk att sjukdomen är ett påtagligt hot mot hans eller hennes liv kan du ha rätt till närståendepenning. Som närstående räknas du om du har en nära relation till den sjuke. Som närstående räknas också till exempel vänner och grannar.

Du kan få närståendepenning om:

  • Du vårdar en närstående, i hemmet eller på sjukhus
  • Den närstående är svårt sjuk och sjukdomen är ett påtagligt hot mot hans eller hennes liv
  • Du går miste om ersättning från a-kassan.
  • Du och den sjuke är försäkrad i Sverige. Du är försäkrad i Sverige om ditt senaste arbete var här. Du kan ha arbetat i ett annat land och ändå vara försäkrad i Sverige. I vissa fall kan du få närståendepenning om du är försäkrad i annat land och har jobbat i Sverige.

  

Ledighet och ersättning för vård

Om du avstår att jobba för att vårda en närstående person som är svårt sjuk har du rätt till ledighet från ditt arbete och möjlighet att få närståendepenning. Närståendepenning kan ges för hel, tre fjärdedels dag, halv eller fjärdedels dag.

Med vård menas att vara nära den anhörige som är svårt sjuk och ge denne stöd. Det kan till exempel innebära att handla eller följa med till läkaren.

Ersättningsnivå

Närståendepenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst.

Tid för närståendepenning

Närståendepenning kan betalas ut i högst totalt 100 dagar för den person som vårdas.

Tänk på att....

Närståendepenningen "tillhör" den som vårdas, inte den som får ersättningen. Flera närstående kan turas om att vårda den sjuke och få ersättning för olika dagar eller olika delar av dagen. Men närståendepenning kan inte betalas ut till flera vårdare för samma tid.

Anmälan och ansökan

Du anmäler och ansöker om närståendepenning hos Försäkringskassan. Med ansökan ska bifogas ett läkarutlåtande. Den som är sjuk ska skriva i ansökan att han eller hon samtycker till att du vårdar henne eller honom. Om han eller hon inte kan det på grund av sin sjukdom är det viktigt att det står på läkarutlåtandet.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information