Bostad - Bostadsbidrag. 18-19 år

Om du har mycket låg inkomst och har barn över 18 år som har studiehjälp eller förlängt barnbidrag kan du få bostadsbidrag. Ungdomar mellan 18 och 28 år och som har låga inkomster kan också själva ha rätt till bostadsbidrag.

Bostadsbidrag till barnfamiljer

Bostadsbidragets storlek beror bland annat på storleken på din inkomst, bostadens storlek och hur många barn du har. Ditt barn får räknas med i hushållet tills han eller hon fyller 18 år, eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt barnbidrag.

Läs mer om bostadsbidrag på Försäkringskassans hemsida. 

Bostadsbidrag till unga

Du som är mellan 18-28 år och har låga inkomster kan ha rätt till bostadsbidrag.

Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller hyr den och du kan få bidrag för högst 60 kvadratmeter av din bostad och kostnader över 1800 kr i månaden.

Du måste bo och vara folkbokförd på den adress som du söker bidrag för, i vissa fall kan man dock göra undantag för detta.

Läs mer om bostadsbidrag för unga på Försäkringskassans hemsida.

Ansökan om bostadsbidrag till barnfamiljer

Du ansöker om bostadsbidrag till barnfamiljer hos Försäkringskassan.

Ansökan om bostadsbidrag till unga

Du ansöker även om bostadsbidrag till unga hos Försäkringskassan.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information