Bil - Bilstöd. 18-19 år

Om du har en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). Du kan också få bidrag till körkortsutbildning. I vissa fall kan du också få bilstöd från regionen (tidigare landstinget).

Rätt till bilstöd

Om du har en bestående funktionsnedsättning som gör att du har mycket stora svårigheter att förflytta dig eller åka med allmänna kommunikationer kan du ha rätt till bilstöd om du är försäkrad i Sverige.

Med en bestående funktionsnedsättning menas att det är troligt att funktionsnedsättningen finns kvar minst nio år framåt i tiden.

För att få bilstöd måste uppfylla någon av följande förutsättningar:

  • Behöva bilen för att kunna arbeta, gå på arbetslivsinriktad rehabilitering eller arbetsinrikade studier och vara under 65 år.
  • Ha sjukersättning och tidigare fått bilstöd när du arbetade eller studerade.
  • Köra bilen själv och vara 18-49 år.
  • Ha barn som är under 18 år, som bor tillsammans med dig och du behöver bilen för att förflytta dig tillsammans med barnet. Du ska också köra bilen själv.

 

För inköp av bil, motorcykel eller moped kan du få ett grundbidrag. Tjänar du under 220 000 kr kan du även få ett anskaffningsbidrag.

Därutöver kan du få ett tilläggsbidrag om du behöver köpa en bil som är lämplig utifrån din funktionsnedsättning. Det ytterligare tilläggsbidraget beror på vilken anpassning som behöver göras av bilen.

Om du har behov av att anpassa bilen efter att du har köpt den kan du få ett anpassningsbidrag. För det gäller särskilda förutsättningar.

Bidrag till körkortsutbildning

I särskilda fall kan du få bidrag till körkortsutbildning i samband med att du köper en bil som du får bilstöd för. Förutom att uppfylla grundkraven för rätt till bilstöd ska du:

• vara under 65 år och vara beroende av bilen för att kunna arbete, studera eller gå på en rehabilitering samtidigt som han/hon får aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning.
• vara eller riskera att bli arbetslös, och körkortet ska kunna leda till ett arbete som pågår under minst sex månader. 

Tänk på att...

Även om en person som har en viss diagnos eller funktionsnedsättning fått bilstöd betyder det inte automatiskt att en annan person med samma diagnos eller funktionsnedsättning får bilstöd. För att få bilstöd måste man ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. 

Ansökan

Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan.

När du ansöker om bilstöd ska du skicka med ett läkarutlåtande. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning av ditt barns funktionsnedsättningar och förflyttningssvårigheter. Läkaren ska också ange om funktionsnedsättningen kommer att bestå under minst nio år.

Annat bilstöd

Om man inte är berättigad till bilstöd genom försäkringskassan finns det i vissa regioner möjlighet att söka om bilstöd för ombyggnad eller inköp av bil.

Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast på din vårdcentral  för att få veta vad som gäller inom ditt landsting. Hjälpmedelscentralen kan också hjälpa till med information om vad som gäller i din region.

Parkeringstillstånd

Om man är rörelsehindrad eller har barn som är rörelsehindrade kan man få parkeringstillstånd för handikappfordon för att kunna parkera nära den plats man besöker. Med parkeringstillståndet kan man parkera på platser som är markerade med handikappskylt och även på vissa andra ställen. Reglerna för parkeringstillstånd varierar från kommun till kommun.

Det parkeringstillstånd man behöver som rörelsehindrad utfärdas av den egna kommunen. Behöver man parkeringstillstånd för flera kommuner beslutas vänder man sig länsstyrelsen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information