Allmänt stöd för barn - Barnbidrag. 16-18 år

När barnet fyllt 16 år upphör rätten till barnbidrag. Men man kan få förlängt barnbidrag.

Om barnet går i grundskola, specialskola eller särskola ersätts barnbidraget av förlängt barnbidrag. Det förlängda barnbidraget betalas ut till och med den månad barnet slutar skolan. Det förlängda barnbidraget motsvarar storleken på det allmänna barnbidraget och betalas ut 12 månader per år.

Flerbarnstillägg betalas ut automatiskt om du får barnbidrag för minst två barn. Du kan även få flerbarnstillägg för barn som fyllt 16 år fram till och med juni det år barnet fyller 20 år. Barnet ska då:

  • bo kvar hos dig
  • studera heltid på gymnasiet, grundskola eller särskola och få studiehjälp eller förlängt barnbidrag
  • vara ogift

Eftersom Försäkringskassan inte känner till att ditt barn studerar så måste du anmäla detta på särskild blankett hos försäkringskassan. Du hittar blanketten på Försäkringskassans hemsida. 

Från och med den 1 mars 2014 gäller att barnbidraget automatiskt delas mellan föräldrarna om de har gemensam vårdnad av barnet. Det gäller barn som är födda eller adopterade och i föräldrarnas vård den 1 mars 2014 eller senare. För barn som är födda före den 1 mars 2014 fortsätter barnbidraget att betalas ut som tidigare.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information