Vård av barn - Tillfällig föräldrapenning för barn mellan 12-16 år

Du kan få tillfällig föräldrapenning för ett barn som är 12–16 år om det behöver mer hjälp än vad som är vanligt för barn i den åldern.

Det kan till exempel vara ett barn med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning som blir akut sjukt i en annan sjukdom, eller när grundsjukdomen förvärras, eller om du behöver följa med barnet på ett läkarbesök.

Har ditt barn en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan försäkringskassan i förväg besluta att det ska omfattas av den tillfälliga föräldrapenningen.

Tänk på att...

Om du får vårdbidrag för barnet kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård och tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Ansökan och anmälan

Du måste ha ett läkarutlåtande om barnets tillstånd. Om det gäller ett läkarbesök räcker det att läkaren skriver på ditt läkarvårdskvitto att det var nödvändigt att du följde med.

Du måste anmäla att du vill ha tillfällig föräldrapenning senast samma dag som du vill ha ersättning för. Du kan göra anmälan och ansöka om ersättning på försäkringskassans hemsida. Du kan också ringa till försäkringskassan.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information