Bil - Bilstöd. 12-16 år

Om du har ett barn med en bestående funktionsnedsättning kan du få bilstöd från Försäkringskassan. Du kan få bilstöd för att köpa bil (grundbidrag, anskaffningsbidrag och tilläggsbidrag) eller ändra en bil (anpassningsbidrag). I vissa fall kan man få bilstöd från regionen (tidigare landstinget).

Rätt till bilstöd

Du kan få bilstöd om du har ett barn med en bestående funktionsnedsättning som har väldigt svårt att förflytta sig eller åka allmänna kommunikationer. Barnet ska bo hos dig och du ska köra bilen själv. Du ska också vara försäkrad i Sverige.

Med en bestående funktionsnedsättning menas att det är troligt att funktionsnedsättningen finns kvar minst nio år framåt i tiden.

För inköp av en bil, motorcykel eller moped kan du få ett grundbidrag. Tjänar du mindre än 220 000 kr kan du även få ett anskaffningsbidrag.

Därutöver kan du få tilläggsbidrag till bil om du behöver köpa en bil som är lämplig utifrån ditt barns funktionsnedsättning. Tilläggsbidragets storlek beror på vilken anpassning som behöver göras av bilen.

Om ditt barn har behov av att bilen anpassas efter det att du har köpt den, kan du få anpassningsbidrag. För det gäller särskilda förutsättningar.

Tänk på att...

Även om en person som har en viss diagnos eller funktionsnedsättning fått bilstöd betyder det inte automatiskt att en annan person med samma diagnos eller funktionsnedsättning får bilstöd. För att få bilstöd måste man ha återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer. 

Ansökan

Du ansöker om bilstöd hos Försäkringskassan.

När du ansöker om bilstöd ska du skicka med ett läkarutlåtande. Läkarintyget ska innehålla en beskrivning av ditt barns funktionsnedsättningar och förflyttningssvårigheter. Läkaren ska också ange om funktionsnedsättningen kommer att bestå under minst nio år.

Annat bilstöd

Om man inte är berättigad till bilstöd genom Försäkringskassan finns det i vissa regioner möjlighet att ansöka om bilstöd för ombyggnad eller inköp av bil.

Kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast på din vårdcentral för att få veta vad som gäller inom din region. Hjälpmedelscentralen kan också hjälpa till med information.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information