Vård av barn -Tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn. 0-12 år

Är ditt barn under 18 år och allvarligt svårt sjukt kan du få tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar.

Med allvarligt sjukt menas att det är stor fara för barnets liv eller att barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan behandlingen. Båda föräldrarna har möjlighet att få ersättning för samma barn och samma tid.

Den tillfälliga föräldrapenningen ger dig knappt 80 procent av din sjukpenninggrundande inkomst. 

Tänk på att....

Får du vårdbidrag för barnet kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård och
tillsynsbehov som du redan får vårdbidrag för.

Ansökan

Du ansöker om tillfällig föräldrapenning vid allvarligt svårt sjukt barn hos Försäkringskassan.

Till ansökan krävs ett särskilt läkarutlåtande. Det ska innehålla upplysningar om diagnos och beskrivning av barnets sjukdom och behandling. Det ska också tala om hur mycket föräldrarna behöver vara med barnet under behandlingen. Läkarutlåtandet ska vara skrivet så att det gäller från den första dagen som du begär ersättning för.

 

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information