Ersättning för vård utomlands. 0-12 år

Det finns möjlighet för dig att i vissa fall få planerad vård i andra länder som bekostas av det offentliga i Sverige.

Sedan den 1 oktober 2013 gäller en ny lag som ger möjlighet att få planerad vård i andra EU länder, Schweiz och Turkiet.

Förutsättningar för ersättning

För att du ska ha rätt till ersättning för planerad vård utomlands gäller att:

  • Du är försäkrad i Sverige. Det är du som huvudregel om du bor eller arbetar i Sverige.
  • Du får vården i ett EES-land (Speciella regler gäller för Schweiz och Turkiet).
  • Vården  ska kunna erbjudas av en allmän vårdgivare i Sverige. Du kan alltså inte få ersättning för vård som du inte skulle kunna få av den skattefinansierade vården i Sverige.
  • Du ska ha ett medicinskt behov av vården. 

Vad kan du få ersättning för?

Du kan bland annat få ersättning för: 

  • hälso- och sjukvård (åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador samt sjuktransporter)
  • tandvård,
  • läkemedel och 
  • hjälpmedel

 

Om du åker utomlands för att väntetiden på vård i Sverige är för lång och du får vården av en allmän vårdgivare utomlands så kan du också få ersättning för resor, uppehälle och merkostnader för medföljande.

Ersättningens storlek

Du får ersättning för vad vården kostar. Som mest kan du få lika mycket som du skulle få för vården i Sverige. 

Du kan ansöka om ersättning för vård innan du fått vården eller i efterhand. I båda fallen skickar du ansökan till Försäkringskassan. 

Ansökan innan vård

Om du skickar in ansökan innan du fått vården utomlands dröjer det några månader innan du får ett beslut från försäkringskassan. Om du får ett så kallat förhandsbesked, det vill säga besked om rätt att få ersättning för vård utomlands, framgår det också av beskedet hur mycket pengar du får för vården. Du får själv betala vårdgivaren i utlandet och får i efterhand, efter uppvisande av originalkvitton, ersättning av försäkringskassan.

Om du åker utomlands för vård för att väntetiden för vård i Sverige är för lång och du får vården av en allmän vårdgivare utomlands, tar du med beslutet (som kallas för förhandstillstånd) från försäkringskassan, till den utlänska vårdgivaren. Då behöver du bara betala patientavgiften för vården utomlands.

Ansökan i efterhand 

Om du inte kan vänta på ett beslut från försäkringskassan eller redan har fått vården utomlands, kan du få ersättning i efterhand. Då skickar du in originalkvitton tillsammans med en ansökan till försäkringskassan. Det tar några månader innan du får ett beslut från försäkringskassan.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information