Barnförsäkring. 0-12 år

Barnförsäkring kan ge extra ekonomiskt stöd till både barn och föräldrar. Barn som på grund av funktionsnedsättning aldrig kommer ut i arbetslivet får en relativt låg ersättning från samhället.

En barnförsäkringen kan bland annat ge ersättning för kostnader i samband med vård och sjukhusvistelser, vid långvarig arbetsoförmåga, vid bestående skada eller när barnet får vissa allvarliga diagnoser.

Tänk på att....

Alla barnförsäkringar har särskilda undantag och begränsningar för vissa sjukdomar. En del bolag har valt att med ICD-koder räkna upp de sjukdomar som undantas. Andra bolag har valt att ange att försäkringen inte gäller för så kallat medfödda sjukdomar - åkommor eller anlag till åkomma som funnits sedan födseln eller åkomma som har sitt ursprung i sjukdom som uppkommit under första levnadsmånaden - om symptom visats före sex års ålder. I många försäkringar finns också andra undantag för till exempel adhd, CP-skada eller epilepsi.

På Konsumenternas försäkringsbyrås hemsida kan du jämföra olika barnförsäkringar och de undantag och begränsningar som finns i villkoren mellan olika försäkringsbolag. Där kan du också läsa om hur du gör om du inte är nöjd med det besked du får av ditt försäkringsbolag.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information