Allmänt stöd för barn -Tillfällig föräldrapenning. 0-12 år

Tillfällig föräldrapenning är en tillfällig ersättning som betalas ut i vissa situationer när du måste ta hand om ditt barn om det är sjukt eller i andra situationer. Jobbar du har du också rätt att vara ledig när du behöver ta hand om ditt barn. Man brukar kalla det för att man är VAB-ledig. Det finns en mängd olika situationer då du har rätt till tillfällig föräldrapenning.

Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut till dig som förälder när du avstår från att arbeta för vård av ditt barn dess att barnet är 12 år, när:

  • Barnet är sjukt eller smittat.
  • Ordinarie vårdare är sjuk eller smittad. Ordinarie vårdare är den som brukar ha hand om barnet när du arbetar, till exempel en annan förälder, dagbarnvårdare eller släkting.
  • Den andre föräldern måste följa med ett annat av familjens barn till läkare.
  • Du ska besöka barnavårdscentralen eller en annan mottagning för barnhälsovård, till exempel tandläkare eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

 

Du kan däremot inte få tillfällig föräldrapenning för vård av barn om du är hemma med barnet därför att förskolan eller skolan är stängd.

Tillfällig föräldrapenning kan också betalas ut till andra än en förälder. Läs mer på Försäkringskassans hemsida. 

Ensamstående förälder

Är du ensamstående förälder och har ensam vårdnad om ditt barn kan en annan person få tillfällig föräldrapenning för att ta hand om ditt barn när du är sjuk, även om du inte skulle ha arbetat. Det finns inga krav på att barnet också ska vara sjukt. Det kallas utvidgad tillfällig föräldrapennning.

Utvidgad tillfällig föräldrapenning kan betalas ut tills barnet fyller tre år. Det finns inga krav på att barnet också ska vara sjukt.

Tänk på att...

Har du vårdbidrag kan du inte få tillfällig föräldrapenning för samma vård- och tillsynsbehov som du får vårdbidrag för.

Anmälan

Du anmäler till försäkringskassan om du måste vara hemma med sjukt barn. Numera kan du göra anmälan på webben eller via en app. Läs mer om hur anmälan går till på försäkringskassans hemsida. 

Om barnet är sjukt eller smittat längre tid än sju dagar måste du kunna visa ett intyg från en läkare eller sjuksköterska från och med den åttonde dagen som barnet är sjukt. Som första dag räknas den första dagen som du eller den andre föräldern tar ut tillfällig föräldrapenning. Även de dagar du inte tar ut någon tillfällig föräldrapenning, till exempel lördagar och söndagar, räknas in i de sju dagarna.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information