Sekretess

Reglerna kring sekretess är omfattande och det är många gånger svårt att bedöma hur man ska hantera frågor om sekretess och tystnadsplikt praktiskt. Här beskriver vi på ett översiktligt plan vad reglerna om sekretess innebär för personal inom hälso- och sjukvården.

Reglerna kring sekretess är omfattande och det är många gånger svårt att bedöma hur man ska hantera frågor om sekretess och tystnadsplikt praktiskt. 
Sekretess inom hälso- och sjukvården innebär att personalen inte får avslöja uppgifter, vare sig muntligt eller genom att lämna ut handlingar eller på annat sätt. Personal som jobbar inom offentlig hälso- och sjukvård omfattas av reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. För personal som jobbar inom privat hälso- och sjukvård gäller istället patientsäkerhetslagen. 

Sekretess innebär att man inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i patientens, eller brukarens vård. Det gäller även om den man pratar med har tystnadsplikt.

Sekretess innebär också att man inte får lämna uppgifter om en patient till en anhörig per automatik.

Men uppgifter om patienten kan få lämnas ut om man har samtycke till det från patienten. Det är den som ansvarar för vården som ska efterfråga samtycke. Samtycket ska också dokumenteras i journalen.

Sekretess gäller till exempel uppgifter om patientens namn, adress, personnummer, sjukdom, behandling, sociala förhållande och arbetsförmåga.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information