Rätt till ny medicinsk bedömning

En patient ska bli informerad om att han eller hon har rätt att få ytterligare en medicinsk bedömning, inom den egna eller i en annan region. Det är särskilt viktigt om patienten har en livshotande eller allvarlig sjukdom, där det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker eller ha stor betydelse för personens framtida livskvalitet. Det gäller många personer med sällsynta diagnoser.

Förnyad medicinsk bedömning i lagens mening är inte detsamma som kollegial konsultation eller samråd mellan läkare.  Ibland används uttrycket "second opinion". Utrycket används ibland för när en läkare frågar en kollega om råd i ett visst fall. Men det är alltså inte detsamma som skyldigheten att erbjuda en förnyad medicinsk bedömning.

Inom kommunal hälso- och sjukvård eller inom tandvården finns ingen skyldighet att erbjuda förnyad medicinsk bedömning.

Reglerna om förnyad medicinsk bedömning framgår av 10 kapitlet 3 § hälso- och sjukvårdslagen samt 6 kapitlet 7 § 2 stycket patientsäkerhetslagen.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information