RSS

Missa inga uppdateringar på nfsd.se. Med RSS kan du på ett enkelt sätt få ett meddelande om när information på sidorna Kalendarium och Aktuellt uppdateras på NFSD:s webbplats. RSS är en teknik som används på många webbplatser och som ger dig möjlighet bevaka och få en underrättelse om när något nytt publiceras på webbplatsen.

För att prenumerera vårt RSS-flöde så behöver du klicka på länken med texten ”RSS”. RSS-flödet är inte gjort för att du ska läsa det, utan det endast till för att en RSS-läsare skall kunna tyda innehållet. Därför har RSS-flödet vanligtvis inte någon snygg layout. Men, det är alltså precis som det ska vara. 

Innan du kan börja att prenumerera behöver du en RSS-läsare. 
Flera moderna webbläsare och e-postprogram har inbyggd funktionalitet för detta. Det finns även flera olika gratisprogram. Programmen meddelar när en ny artikel publicerats och du kan på ett smidigt sätt bevaka ett RSS-flöde.

RSS sidor på nfsd.se

RSS externa pressklipp, (sidan öppnas i nytt fönster)

RSS nyheter från Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser, (sidan öppnas i nytt fönster)

RSS Kalendarium, (sidan öppnas i nytt fönster)

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information