På djupet, en podd från socialstyrelsen

På djupet - Om ovanliga och sällsynta diagnoser

I Socialstyrelsens podd djupdyker man i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. I det här avsnittet talar myndighetens kommunikationschef, Ola Billiger med Cecilia Gunnarsson, Centrum för sällsynta diagnoser Sydöst, Elisabeth Wallenius, Riksförbundet Sällsynta diagnoser, och Veronica Wingstedt de Flon, NFSD, om sällsynta diagnoser.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information