Poddbild från podden Blödigt värre
Illustration: Logotyp för podden Blödigt värre

Blödigt värre

Blödigt värre är podcasten om livet med blödarsjuka. I podden lyfts frågor som är viktiga både för dem som har blödarsjuka (hemofili A, hemofili B) eller von Willebrands sjukdom och för människor i deras närhet, släktingar, kompisar och kollegor.

Podden vill sprida kunskap och sticka hål på en del fördomar om blödarsjuka som förr var en dödlig sjukdom, men som det idag går att leva ett nästan normalt liv med.

Initiativtagare till Blödigt värre är CSL Behring, med Estrid Bengtsdotter som producent.

Hemofili A

Synonymer: Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom), Hemofili B, von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Hemofili A

Hemofili B

Synonymer: Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom), Hemofili A, von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Hemofili B

von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)

Synonymer: Hemofili A och B, Blödarsjuka (Hemofili A och B samt svår och medelsvår form av von Willebrands sjukdom)

von Willebrands sjukdom (svår och medelsvår form)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information