Bild från film om munnen. Mamma och pojke blåser såpbubblor.
Fotografi: NFSD

Munnens funktion och träning vid sällsynta diagnoser

Logoped Åsa Mogren berättar om munnens funktion, träning av munnens muskler, känsel och tuggförmåga vid sällsynta diagnoser

Audio: Swedish
Subtitles: English and in Swedish
Filmen är textad Engelska och Svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Munnen och munnens funktion är påverkad hos varannan person med en sällsynt diagnos.  Det kan ge stora konsekvenser för förmågan att prata, äta, svälja och på livskvalitén. Logopeden Åsa Mogren berättar om utredning kring munfunktionen.

Träning är nödvändig för att förbättra munnens rörlighet, styrka och känsel vid hälften av alla sällsynta diagnoser. Logoped Åsa Mogren visar olika typer av träning. 

Filmen är ett samarbetsprojekt mellan

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska

Tandvård odontologiska kunskapscenter

I Sverige finns tre nationella odontologiska center för sällsynta diagnoser; i Umeå, Jönköping och Göteborg med målsättning att öka och sprida kunskap. Vårdgivare och patienter/familjer från hela landet kan söka information, råd och stöd. Det finns inget krav på remiss.

Tandvård odontologiska kunskapscenter
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information