ADHD-konsulent Ågrenska Johanna Björk
Fotografi: NFSD

Fem nya filmer om kognitiva nedsättningar och sällsynta diagnoser

Vid sällsynta diagnoser ingår ofta någon form av kognitiv nedsättning. Johanna Björk berättar om vad som påverkar förmågan att tänka, tolka, uppmärksamma, minnet och vårt språk.

Filmen är ett samarbetsprojekt mellan Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Ågrenska

Filmerna är textade på svenska. Välj ikonen CC och aktivera textning.

Del 1 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar

Publiceras: 20150309

 

Uppmärksamhet del 2 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150310
Korta arbetspass och tid för återhämtning är bra metoder för den som lätt blir störd i sin uppmärksamhet. Johanna Björk berättar mer.

 

Exekutiva funktioner del 3 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150311
Johanna Björk berättar om strategier för den som har svårt att planera, strukturera och hålla fokus, exekutiva funktioner. Hörselskydd kan vara bra för den som har svårt att sätta igång och koncentrera sig på en uppgift.

Perception del 4 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150312

Det vi hör, ser och känner (perceptionen) påverkas bland annat av stress. Johanna Björk berättar om hur vi tolkar våra sinnen.

Motivation del 5 av 5 filmer om kognitiva nedsättningar 

Publiceras: 20150313

Motivation och lust hänger ihop. Därför kan det vara svårt att göra tråkiga saker. Johanna Björk ger tips om hur vi kan använda struktur och uppmuntran för att genomföra uppdrag.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information