Kunskaps- och informationskällor

Andra kunskaps- och informationskällor

Här finner du en sammanställning av annan information som finns tillgänglig på internet och som bland annat rör området sällsynta diagnoser. Informationen tillhandahålls av olika aktörer.

 • 1177 Vårdguiden

  1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom vård och omsorg. Bakom 1177 står Sveriges alla regioner (tidigare landsting) i samverkan 1177 Vårdguiden
 • FASS

  FASS är en sammanställning av läkemedelsfakta från läkemedelsindustrin (Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF). FASS
 • Giftinformationscentralen

  Giftinformationscentralen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Giftinformationscentralen
 • Läkemedelsverkets ordlista

  I Läkemedelsverkets ordlista hittar man förklaring till många av de termer som används inom sjukvården med inriktning på läkemedel och mediciner. Läkemedelsverkets ordlista
 • Medicinsk ordbok

  Ordboken innehåller fler än 10 000 medicinska termer. Registret är det största digitala biblioteket över medicinsk terminologi och grundar sig på boken Medicinsk fickordbok. Medicinsk ordbok
 • Merck Manuals

  En av världens mest sålda medicinska textböcker som gratis webbpublikation. Merck Manuals
 • Online Mendelian Inheritance in Man

  OMIM är en omfattande, sammanställning av mänskliga gener och genetiska fenotyper som är fritt tillgänglig och uppdateras dagligen. Online Mendelian Inheritance in Man
 • PubMed

  PubMed är en kostnadsfri databas som innehåller bibliografiska referenser till över 20 miljoner tidskriftsartiklar inom medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin, hälso- och sjukvård samt de prekliniska ämnesområdena sedan 1948. PubMed
 • Rikshandboken

  Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling. Rikshandboken
 • Vårdhandboken

  Vårdhandboken riktar sig till dig som arbetar med vård och omsorg och innehåller kvalitetssäkrade metodanvisningar och arbetsmetoder. Vårdhandboken underlättar det dagliga vårdarbetet, ökar kvaliteten och ger effektivare vårdprocesser. Vårdhandboken produceras av Inera AB som ägs av alla Sveriges regioner (tidigare landsting). Vårdhandboken
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information