Karta över norden

Sällsynta diagnoser i Norden

Det pågår ett samarbete med att förbättra livsvillkoren för personer som lever med sällsynta diagnoser mellan de nordiska länderna.

Karta över de nordiska länderna

Det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar, NNRD

Sverige var under 2018 ordförandeland för det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar (The Nordic Network on Rare Diseases, NNRD). Nätverket inrättades av det nordiska ministerrådet efter rekommendationer av Bo Könberg som skrev rapporten ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” vilken beskrev hur nordiskt samarbete inom hälsa kan utvecklas och förstärkas de närmaste fem till tio åren.

Det nordiska nätverket för sällsynta sjukdomar, NNRD
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information