Ågrenska

Test of Visual Perceptual Skills (TVPS) 4th edition - ett test som kartlägger visuell perception

Test of Visual Perceptual Skills 4th edition (TVPS-4) är ett test som kartlägger visuell perception hos barn och unga vuxna. Testet kan användas vid t ex läs- och skrivutredningar då det ger en kompletterande bild av styrkor och eventuella hinder.

Tid
25 apr 09:00 - 16:00
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Föreläsning
Utbildning
Målgrupp
• För yrkesverksamma inom
Skola och utbildning
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
1950 kr exkl moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch samt viss dokumentation. Testmaterialet säljs separat på Lära Förlag www.logistikteamet.se/laraforlag
Sista anmälningsdatum
den 16 april 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn/elever, t.ex. speciallärare, specialpedagog eller psykolog. Med testet TVPS kan du kartlägga deras visuella inlärningskanal och därmed bättre förstå deras lärande.

Den senaste versionen TVPS 4th editionär normerad för åldrarna 5-21 år. Testet är utprovat på fler än 2000 barn i USA och passar även för svenska förhållanden. Det är även användbart för kartläggning av visuell perception hos barn/elever som nyligen kommit till Sverige, eftersom det är icke-språkligt. TVPS är lätt att genomföra och tar cirka 45 minuter. Du ser klart och tydligt var barnet har sina styrkor men också sina eventuella hinder när det gäller visuell perception. Testet används mycket inom specialundervisning och habilitering i USA och används sedan länge i Sverige.

Under utbildningen går vi igenom följande:

Vad är visuell perception?
Genomgång och administration av testmaterialet. 
Uppföljning-fördjupning-åtgärder. Hur kan man hjälpa barn/elever som har svårigheter? Träning eller kompensation? Praktiska råd och tips.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapport

Två gånger per år lämnar NFSD skriftliga rapporter om verksamheten till Socialstyrelsen. Nu finns NFSD årsrapport för 2017 tillgänglig. Här kan du läsa om vad som har hänt under det gångna året.

Verksamhetsrapporter, mer information