SMDF symposium

Symposium för Duchennes och Beckers muskeldystrofi

I programmet tar SMDF upp det senaste inom den internationella forskningen av Duchennes muskeldystrofi (DMD) och Beckers muskeldystrofi (BMD), vad som händer inom forskningen i Sverige just nu.

Tid
5 apr 00:00 - 6 apr 00:00
Plats
Plats kommer att meddelas inom kort.
Ort
Stockholm
Arrangör
Stiftelsen för MuskelDystrofiForskning
Arrangemangstyp
Symposium
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Anhörig till person med funktionsnedsättning
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Habilitering
Media
Kontaktuppgifter
Diagnos
Duchennes muskeldystrofi (DMD) och Beckers muskeldystrofi (BMD)
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Duchennes muskeldystrofi

Synonym: DMD

Duchennes muskeldystrofi

Beckers muskeldystrofi

Synonym: BMD

Beckers muskeldystrofi
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information