Ågrenska

Sturge-Webers syndrom - kompetensutveckling

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser

Tid
11 dec 08:15 - 12 dec 16:15
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Föreläsning
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Skola och utbildning
Elevhälsan
Korttidsverksamhet
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig   031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör           031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör                  031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Diagnos
Sturge-Webers syndrom
Sista anmälningsdatum
den 29 november 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

11 december start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.
12 december start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Sturge-Webers syndrom

Synonymer: SWS, Sturge-Weber-Dimitris syndrom, Encefalotrigeminal angiomatos

Sturge-Webers syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information