Sjuksköterskedagarna 2018

Sjuksköterskedagarna 2018

Sällsynta diagnoser är inget ovanligt. Kunskapen om dem är däremot sällsynt.

Tid
20 nov 08:00 - 21 nov 16:00
Plats
City Conference Centre, Folkets Hus
Ort
Stockholm
Arrangör
Svensk sjuksköterskeförening
Arrangemangstyp
Konferens
Målgrupp
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Media
Kontaktuppgifter
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Under sjuksköterskedagarna finns Informationscentrum för ovanliga diagnoser och Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser samlade som utställare.

Välkomna till vår monter

#sällsyntaliv #sjuksköterskedagarna

Informationscentrum för ovanliga diagnoser

Informationscentrum för ovanliga diagnoser (IOD) är en nationell resurs för alla som söker information om ovanliga sjukdomar. På uppdrag av Socialstyrelsen ansvarar IOD för produktion och uppdatering av Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser. Databasen har utförlig kvalitetssäkrad information om mer än 325 sjukdomar och riktar sig såväl till personer som själva har en sällsynt diagnos och deras närstående, som till personal inom till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst, skola och myndigheter. Informationscentrum svarar även på frågor om ovanliga sjukdomar samt ger råd om vart man kan vända sig och förmedlar kontakter inom området.

Informationscentrum för ovanliga diagnoser
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information