Rare disease day logotype

Sällsynta dagen den 28 februari 2019 - "Bridging Health and Social Care

Den sista februari varje år uppmärksammas sällsynta diagnoser genom en mängd arrangemang runtom i Europa. Sällsynta dagen startade genom ett svenskt initiativ av Riksförbundet Sällsynta diagnoser, på skottdagen den 29 februari 2008.

Tid
28 feb 00:00 - 00:00
Plats
Internationell dag
Ort
Internationell dag
Arrangör
EURORDIS
Arrangemangstyp
Temadag
Information
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Personer med en sällsynt diagnos
Anhörig till person med sällsynt diagnos
Allmänhet
• För yrkesverksamma inom
Media
Kontaktuppgifter

Ytterligare arrangemang som anordnas i samband med Sällsynta dagen 2019.

  • Sällsynta dagen i Linköping

    Välkomna till en dag med fokus på sällsynta diagnoser Sällsynta dagen i Linköping
  • En utmaning för hälso- och sjukvården

    Läkartidningen arrangerar en temadag om sällsynta diagnoser den 28 februari i Stockholm. Programmet, mer information
  • Sällsynta dagen i Förenta nationernas högkvarter

    I samband med sällsynta dagen 2019 arrangerar kommittén, NGO Committée for Rare Diseases, ett andra möte i FN, New York, Mötet hålls den 21 februari i FN huset. Initiativtagare till CfRD är EURORDIS-Rare Diseases Europe och Ågrenska stiftelsen. Sällsynta dagen i FN, mer information
Kalendarium
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information