Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

Livets möjligheter

Konferensen fokuserar på livets möjligheter för personer med omfattande funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Här ges möjlighet att inspireras och lära av varandra, främja utbyte av erfarenheter och se de möjligheter som finns för personer med flerfunktionsnedsättning och anhöriga att leva ett gott liv. Fördjupande seminarier för läkare och habiliteringspersonal ingår i konferensen. Intyg om deltagande kan utfärdas.

Tid
23 apr 08:00 - 24 apr 16:00
Plats
Clarion Hotell, Ringvägen 98
Ort
Stockholm
Arrangör
Konferensen är ett samarbete mellan Nka, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Riksförbundet FUB, För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade barn & ungdomar, Synskadades riksförbund SRF, Bräcke diakoni, Ågrenska, Föreningen JAG samt SNPF, arbetsgruppen för flerfunktionsnedsättning inom svensk neuropediatrisk förening.
Arrangemangstyp
Konferens
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Personer med funktionsnedsättning
Anhörig till person med funktionsnedsättning
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Intresseorganisationer
Hälso-och sjukvården
Politik/ beslutsfattare
Primärvården
Habilitering
Försäkringskassan
Korttidsverksamhet
LSS och handläggning
Boende och daglig verksamhet
Media
Kontaktuppgifter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapport

Två gånger per år lämnar NFSD skriftliga rapporter om verksamheten till Socialstyrelsen. Nu finns NFSD årsrapport för 2017 tillgänglig. Här kan du läsa om vad som har hänt under det gångna året.

Verksamhetsrapporter, mer information