Ågrenska

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda

Det är angeläget att tidigt upptäcka elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter. Att göra en kartläggning/utredning för att kunna bedöma arten av läs- och skrivsvårigheter är viktigt. Det ger möjligheter att sätta in rätt åtgärder och rätt stöd. Ju tidigare desto bättre. Men vad är det då som bör uppmärksammas? Hur gör man en utredning av eleverna? Hur går man vidare? Dessa och många andra frågor tas upp under denna utbildningsdag.

Tid
24 apr 08:30 - 16:30
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Föreläsning
Utbildning
Målgrupp
Anhörig till person med funktionsnedsättning
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Skola och utbildning
Kontaktuppgifter

Maria Björkqvist, utbildningskoordinator, 031-750 91 20, maria.bjorkqvist@agrenska.se

Ingela Markenstrand, administratör, 031-750 91 71, ingela.markenstrand@agrenska.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
1595 kr exklusive moms. I priset ingår fm/em kaffe och lunch.
Sista anmälningsdatum
den 16 april 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Innehåll:

Utbildningen ger en överblick över språklig medvetenhet och tidig läsutveckling. Att förstå hur läsutvecklingen normalt fungerar är en förutsättning för att kunna sätta in rätt åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

Under dagen kommer följande att tas upp:
Läs- och skrivsvårigheter – vad kan de bero på?
Vad innebär dyslexidiagnosen?

Kartläggning och utredning

  • Klassdiagnos/screening
  • Individuell utredning av läs- och skrivsvårigheter
  • Exempel på tester (gås igenom)
  • Dokumentation
  • Förslag till åtgärder (träning, kompensation och anpassningar).
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapport

Två gånger per år lämnar NFSD skriftliga rapporter om verksamheten till Socialstyrelsen. Nu finns NFSD årsrapport för 2017 tillgänglig. Här kan du läsa om vad som har hänt under det gångna året.

Verksamhetsrapporter, mer information