Ågrenska

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi - Att förstå, utreda och åtgärda

Det är angeläget att tidigt upptäcka elever som riskerar utveckla läs- och skrivsvårigheter. Men vad är det då som bör uppmärksammas? Hur gör man en läs- och skrivutredning? Hur går man vidare? Dessa och många andra frågor tas upp under denna utbildningsdag.

Tid
30 jan 08:15 - 16:00
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås Lokal: Ågrenska Akademin, Drottning Silvias hörsal.
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Temadag
Utbildning
Målgrupp
• För yrkesverksamma inom
Logopeder
Skola och utbildning
Kontaktuppgifter
Sista anmälningsdatum
den 18 januari 2019
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information