Ågrenska

Kraniofaryngeom - Kompetensutveckling

Kompetensutveckling för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar som behandlas för kraniofaryngiom

Tid
17 sep 13:00 - 21 sep 15:00
Plats
Ågrenska
Ort
Göteborg
Arrangör
Barncancerfonden och Ågrenska
Arrangemangstyp
Föreläsning
Målgrupp
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Intresseorganisationer
Hälso-och sjukvården
Skola och utbildning
Elevhälsan
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig   031-750 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör           031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör                  031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Sista anmälningsdatum
den 6 september 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

I samband med familjevistelsen inbjuder Barncancerfonden och Ågrenska personal från skola och vård till två utbildningsdagar. 
Barncancerfonden betalar kursavgift, resa, och logi för personal från barnets hemskola.
Erfarenheten visar att det är mycket värdefullt att föräldrar och berörd personal får information och ökad kompetens om orsak och konsekvenserna av barncancer. Med gemensam kunskap underlättas samarbetet på hemorten.

18 september start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15 
19 september start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken arbetar med svåra och sällsynta diagnoser eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

Europeiska referensnätverk, mer information