Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos, Spielmeyer-Vogts sjukdom kompetensutveckling

I samband med familjevistelsen arrangerar Ågrenska två utbildningsdagar som vänder sig till personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med diagnosen. Kunskapen och erfarenheterna från dessa dagar visar att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj och berörd personal deltar tillsammans.

Tid
15 maj 08:00 - 16 maj 16:15
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Ort
Göteborg
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Föreläsning
Familjevistelse
Målgrupp
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Tandvården
Primärvården
Expertteam och expertresurser
Habilitering
Skola och utbildning
Elevhälsan
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Korttidsverksamhet
Boende och daglig verksamhet
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig    031-780 91 68, annica.harrysson@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör              031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Annica Jansson, administratör                    031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se

Diagnos
Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos, Spielmeyer-Vogts sjukdom
Sista anmälningsdatum
den 3 maj 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

15 maj start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15.16 maj start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15.

Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos

Synonymer: JNCL, Spielmeyer-Vogts sjukdom, Juvenil Battens sjukdom, CLN3

Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information