Information och regionala seminarier 2018 på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”

Under 2018 bjuder Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor in till regionala eftermiddagsseminarier på temat ”Dövblindhet – orsaker, konsekvenser och aktuell forskning”.

Tid
5 dec 13:00 - 16:30
Plats
Lunds universitetssjukhus, Föreläsningssal 5 C, Entrégatan 7
Ort
Lund
Arrangör
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
Arrangemangstyp
Föreläsning
Information
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Intresseorganisationer
Kontaktuppgifter

Vid ev frågor ang seminariet kontakta:
lena.goransson@nkcdb.se

Vid ev frågor ang anmälan kontakta:
maj-gull.pingel@nkcdb.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Seminariet är kostnadsfritt men anmälan krävs.
Sista anmälningsdatum
den 5 november 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Föreläsare är professor Claes Möller och pedagog Linda Eriksson från Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. Claes har mångårig erfarenhet av dövblindhet, både som läkare och forskare, och Linda är pedagog, med inriktning på kommunikation, och har själv livslång erfarenhet av att leva med dövblindhet.

Eftersom Claes Möller nu lämnar sina olika professionella roller och detta är en mycket efterfrågad föreläsning vill vi att så många som möjligt runtom i landet ska få möjlighet att delta – så detta är ett tillfälle ni inte bör missa!

Nationellt Kunskapcenter för Dövblindfrågor

Syftet med Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (NKCdb) är att bistå myndigheter och olika verksamheter i samhället med att utveckla kompetens för att kunna tillgodose behoven av utredning, diagnostisering, habilitering och rehabilitering hos personer med dövblindhet och deras närstående.

Nationellt Kunskapcenter för Dövblindfrågor
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken arbetar med svåra och sällsynta diagnoser eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

Europeiska referensnätverk, mer information