Hjärnans funktioner och kognitiva utmaningar i vardagen

Tid
24 jan 18:00 - 21:00
Plats
Sabbatsbergs sjukhus, Josabethsalen, Olivecronas väg 5, Stockholm
Ort
Stockholm
Arrangör
Forum Funktionshinder - informationscenter med bibliotek och frågetjänst
Arrangemangstyp
Föreläsning
Målgrupp
Anhörig till person med sällsynt diagnos
Kontaktuppgifter

Kontakt: Anne Skaarud, 08-123 350 24, anne.skaarud@sll.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Kostnad: 500 kr exkl moms, närstående kostnadsfritt
Sista anmälningsdatum
den 21 januari 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Rita Ehrenfors föreläser tillsammans med Niklas Håkansson. Rita är leg arbetsterapeut med mångårig erfarenhet inom rehabilitering som verkat för utveckling av hjärnskaderehabilitering under flera decennier. Niklas är 25 år, van föreläsare som är expert på de funktionsnedsättningar han har levt med i 9 år. Niklas ger beskrivningar om vilka problem han upplever efter ett slag i huvudet 2008. Rita beskriver hur hjärnan fungerar och vad som ligger bakom de olika svårigheterna. De har fokus på kognition och beteende och pratar bland annat om uppmärksamhet, perception, minne och impulskontroll. De berättar om framgångsfaktorer och hinder under kampen tillbaka efter en skada. Efter en kort paus fortsätter Rita att beskriva olika strategier och metoder för att stödja personer med dessa svårigheter.

Forum Funktionshinders bibliotek

Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, ansvarar för Forum Funktionshinder. Forum Funktionshinder är ett informationscenter med bibliotek, rådgivning, kurser och arrangemang. I biblioteket kan du söka och hitta en mängd informationsmaterial, bland annat litteratur som rör funktionsnedsättning och sällsynta diagnoser.

Forum Funktionshinders bibliotek
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information