Heldagsutbildning i strategier och beteendestöd för barn med autism

Oavsett diagnos har alla barn rätt att utvecklas och bli så självständiga som möjligt. Den här utbildningen ger dig konkreta tips och strategier för utveckling och inlärning och hur du kan arbeta med intensiva insatser för små barn med autism. Du kommer att lära dig hur du kan ge tydligare signaler så att barnet bättre förstår vad som förväntas av henne/honom och hur du kan systematiskt uppmuntra barnets utveckling och funktionella beteende. I kursen visas hur du kan jobba utifrån så kallat positivt beteendestöd i verksamheter som tandvård, sjukvård, förskola och skola.

Tid
18 okt 08:30 - 16:00
Plats
Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Ort
Göteborg
Arrangör
Mun-H-Center och Ågrenska
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Allmänhet
Kontaktuppgifter
Funktionsnedsättning
Autism
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
3500 SEK inkl moms för profession, 500 SEK inkl moms för föräldrar/anhöriga. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdatum
den 28 september 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Early Intensive Behavior Intervention

Två handledare från Banyancenter i Stockholm kommer under dagen att berätta och visa på hur du kan arbeta med Early Intensive Behavior Intervention (EIBI). EIBI innebär ett strukturerat sätt att arbeta med barn som har en autismspektrumdiagnos och är baserat på tillämpad beteendeanalys (TBA). EIBI utvecklades i USA, av professor O. Ivar Lovaas på UCLA under 1980-talet. Arbetssättet har utvecklats genom åren och erbjuds idag på många håll i världen. Träning med EIBI ska påbörjas före skolåldern, innehålla minst 20 timmars träning per vecka och pågå i minst två år. Träningen utförs av personer i barnets nätverk. Färdigheter som tränas kan till exempel vara att lära sig att imitera, lära sig språk/kommunikation, lek, sociala färdigheter och vardagsfärdigheter så som tandborstning eller toalettbesök.

Mun-H-Center i Göteborg

Många diagnoser sällsynta diagnoser ger symtom i mun och ansikte. Därför kan personer med sällsynta diagnoser behöva kontakt med Mun-H-Center. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser.

Mun-H-Center i Göteborg

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser.

Ågrenska
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa. Nätverken arbetar med svåra och sällsynta diagnoser eller sjukdomstillstånd som kräver specialistvård och stora kunskaper och resurser.

Europeiska referensnätverk, mer information