Internationellt, nationellt och regionalt perspektiv på sällsynta diagnoser

Fördjupa dina kunskaper om sällsynta diagnoser

Möt Centrum för sällsynta diagnoser Väst, expertteamen för olika sällsynta diagnoser och andra som arbetar inom området i Västra Götalandsregionen.

Tid
28 feb 08:30 - 16:00
Plats
Folkets Hus Göteborg
Ort
Göteborg
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser Väst, Ågrenska, Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser
Arrangemangstyp
Temadag
Konferens
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Barnhabilitering
Vuxenhabilitering
Tandvården
Primärvården
Expertteam och expertresurser
Elevhälsan
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Boende och daglig verksamhet
Media
Kontaktuppgifter

Veronica Hübinette, samordnare Centrum för sällsynta diagnoser Väst E-post: CSD@vgregion.se

Annica Harrysson Verksamhetsansvarig Familje- och vuxenverksamheten Ågrenska
E-post: annica.harrysson@agrenska.se 

Sista anmälningsdatum
den 11 februari 2018

Program den 28 februari, (pdf öppnas i nytt fönster)

Sista anmälningsdatum var den 11 februari. Vid frågor angående anmälan kontakta csd@vgregion.se

Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper om de sällsynta tillstånden, ställa frågor och knyta kontakter.

Den här dagen riktar sig i första hand till dig som har en sällsynt diagnos, eller är närstående, och till dig som möter personer med sällsynta diagnoser i ditt arbete.

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Verksamhetsrapporter

Verksamhetsrapport

Två gånger per år lämnar NFSD skriftliga rapporter om verksamheten till Socialstyrelsen. Nu finns NFSD årsrapport för 2017 tillgänglig. Här kan du läsa om vad som har hänt under det gångna året.

Verksamhetsrapporter, mer information