En kunskapsdag om Aortasjukdomar

Tid
19 okt 14:00 - 17:00
Plats
Nanna Swartz aula, Karolinska universitetssjukhuset
Ort
Stockhom
Arrangör
Organisationskommitté - Rebecka Hultgren, Johnny Steuer, Timo Söderlund och Göran Hassel
Arrangemangstyp
Temadag
Föreläsning
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Närstående till person med sällsynt diagnos
Allmänhet
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Kontaktuppgifter

Anmälan görs till Ulrika Lilja Demirovic, på 
e-mail ulrika.lilja-demirovic@sll.se 
Ange gärna “Aortadagen” i ämnesfältet. 

Diagnos
Aortasjukdomar
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Kunskapsdagen är kostnadsfri och öppen för alla som fått bekräftelse på sin föranmälan. Vi bjuder på kaffe. Det finns 200 platser, och det är “först till kvarn” som gäller.
Sista anmälningsdatum
den 13 oktober 2017
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

14:00-14:10 Välkommen; inledning - Rebecka Hultgren och Timo Söderlund

14:10-14:25 Klassiska Typ B patienter; akut och kronisk sjukdom. Riskfaktorer, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller - Johnny Steuer, Karolinska Institutet / Södersjukhuset

14:25-14:40 Klassiska Typ A patienter; akut och kronisk sjukdom. Riskfaktorer, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller - Karl Gunnar Svensson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

14:40-14:55 Abdominellt aortaaneurysm, akut och kronisk sjukdom, screening, epidemiologi, behandlingsalternativ, kontroller - Rebecka Hultgren, Karolinska Universitetssjukhuset / 
Karolinska Institutet

14:55-15:10 Diskussion och frågor

15:10-15:30 KAFFE och PRESENTATION AV BEHANDLINGSDEVICE

15:30-15:45 Behandling av aortasjukdomar i Sverige, vad ser vi i svenska register? - Katarina Björses, Skånes Universitetssjukhus, Malmö, Swedvasc

15:45-16:00 Genetisk screening av aortagruppen: aneurysm och dissektion - Maritta Hellsten Pigg, Karolinska Universitetssjukhuset / Karolinska Institutet

16:00-16:10 Diskussion och frågor

16:10-16:25 Hur upplever patienter väntan på behandling- vad kan göras bättre? - Olga Nilsson, Karolinska Universitetssjukhuset/ Karolinska Institutet

16:25-16:55 Läkare och patienter (ur patientföreningen: Aortadissektion Föreningen Skandinavien) i dialog kring hur dessa upplever behandling av dissektion och aneurysm, akut samt eftervård. Finns det saker vi kan förbättra inför framtiden?

16:55-17:00 Avslutning och frågor

(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information