Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Willams syndrom och psykisk ohälsa

Temadag för anhöriga till vuxna personer med Williams syndrom

Tid
20 okt 10:00 - 16:00
Plats
Eken, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
Närstående till person med sällsynt diagnos
Kontaktuppgifter
Diagnos
Willams syndrom
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Kostnad inklusive kaffe och lunch: 150:-/person, betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211
Sista anmälningsdatum
den 2 oktober 2017

Williams syndrom innebär bland mycket annat en särskild ängslighet och en ökad psykisk sårbarhet som kan leda till psykisk ohälsa i varierande grad.
För personen själv och för anhöriga kan det vara svårt att få rätt hjälp och förståelse från omgivningen förutom förstås det lidande och den oro det innebär att lida av psykisk ohälsa.
Centrum för Sällsynta Diagnoser och en grupp föräldrar till vuxna med Williams syndrom inbjuder till en dag för information och samtal om psykisk ohälsa hon vuxna.

Annika Brar, psykiater och habiliteringsläkare, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, föreläser om vad som är psykisk ohälsa och vilken hjälp som går att få. Detta blir en utgångspunkt för ett erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Williams syndrom

Synonym: Williams-Beurens syndrom

Williams syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information