Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Illustration: NFSD

Välkommen till en eftermiddag om Fragile X-syndromet

Välkommen till en eftermiddag om Fragile X-syndromet

Tid
7 feb 12:30 - 16:00
Plats
Konferensrum Bengt Pernow, NKS (Nya Karolinska Solna) plan 7
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Anhörig till person med sällsynt diagnos
Arrangemangstyp
Information
Kontaktuppgifter
Diagnos
Fragile X-syndromet
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Gratis
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Fragilt X-syndromet

Synonymer: Fragilt X-associerat tremor/ataxi-syndromet, FXTAS

Fragilt X-syndromet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information