Floating-Harborsyndromet

Välkommen till en dag om Floating-Harborsyndromet

Välkommen till en dag om Floating-Harborsyndromet. Dagen riktar sig till anhöriga och till personal som i sitt arbete har kontakt med någon som har syndromet. Barnet/den vuxne med Floating Harbor ska inte delta.

Tid
29 nov 10:00 - 14:30
Plats
Agasalen, Eugeniahemmet ingång T3, Karolinska Solna
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Anhörig till person med sällsynt diagnos
Kontaktuppgifter
Diagnos
Floating-Harborsyndromet
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
För anhöriga 100:- inklusive lätt lunch och kaffe, betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 25601 För personal: 300:-, ange fakturaadress vid anmälan
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Floating-Harborsyndromet

Synonym: Pelletier-Leistis syndrom

Floating-Harborsyndromet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information