Ushers syndrom, typ 2 - Vuxenvistelse

Ågrenska inbjuder till vuxenvistelse Ushers syndrom, typ 2, vistelsen vänder sig till personer över 18 år. Vistelsen flyttas till ett senare tillfälle på grund av covid-19. Mer information hittar du via länk i relaterad information.

Tid
24 mar 11:00 - 26 mar 15:30
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Ort
Hovås
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Vuxenvistelse
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Kontaktuppgifter

AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig, 031-750 91 70, anncatrin.rojvik@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se

Diagnos
Ushers syndrom typ 2
Sista anmälningsdatum
den 5 december 2019
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Vistelsen erbjuder en unik möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter, få tillgång till aktuell kunskap och reflektera. Dagarna innehåller föreläsningar och diskussioner om de senaste medicinska rönen, psykologiska och sociala aspekter, information från olika samhällsinstanser. Under varje vistelse genomförs en fokusgruppsintervju för att samla kunskap om vuxna med sällsynta diagnoser och deras behov.

Usher syndrom

Usher syndrom

Usher syndrom
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information