Sömn, slem och syresättning – en utbildning om den livsviktiga andningsfunktionen

Välkomna till en utbildningsdag med ett tvärprofessionellt perspektiv på den livsviktiga andningsfunktionen. När andningsförmågan är nedsatt påverkas livskvaliteten och viktiga funktioner som ätande och sömn. Ett flertal professioner inom vården möter patienter med andningspåverkan till följd av sjukdom, motorisk funktionsnedsättning, kraniofacial missbildning eller något så vanligt som förstorade tonsiller och adenoid. Under den här dagen fördjupar vi oss i utredning och behandling av andning, slemproblematik och sömnstörningar som snarkning och apnéer vid olika diagnoser och sjukdomstillstånd.

Tid
29 nov 08:30 - 16:30
Plats
Akademin, Ågrenska, Lilla Amundön
Ort
Göteborg
Arrangör
Mun-H-Center och Ågrenska
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
Kontaktuppgifter
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
3500 SEK inkl moms. Lunch och fika ingår.
Sista anmälningsdatum
den 14 november 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Mun-H-Center i Göteborg

Många diagnoser sällsynta diagnoser ger symtom i mun och ansikte. Därför kan personer med sällsynta diagnoser behöva kontakt med Mun-H-Center. Mun-H-Center är ett nationellt orofacialt (mun och ansikte) kunskapscenter för sällsynta diagnoser.

Mun-H-Center i Göteborg

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Ågrenska
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information