SIP för vuxna – webbutbildning om samordnad individuell plan

Webbutbildning SIP för vuxna syftar till att öka kunskapen om brukarens och dennes anhörigas rättigheter och möjligheter med en samordnad individuell plan, SIP. Utbildningen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Tid
8 aug 00:00 - 1 dec 00:00
Plats
webbutbildning
Ort
I Sverige
Arrangör
Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för 2016. Socialdepartementet finansierar arbetet som har sin organisatoriska placering på SKL.
Arrangemangstyp
Utbildning
Kurs
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Närstående till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Habilitering
Skola och utbildning
Socialtjänsten
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Kontaktuppgifter

Karin Lindström
Projektledare Samverkan, Socialtjänst, SIP, och BUP

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Gratis
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information