Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

KMT2A - temadag

Gäller anhöriga och personal till barn, ungdomar och vuxna med diagnosen.

Tid
15 maj 10:00 - 15:00
Plats
Bloch, Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangemangstyp
Temadag
Föreläsning
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Anhörig till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Skola och utbildning
Kontaktuppgifter

Kontakta Kristina Gustafsson Bonnier, socionom
Tel: 08-517 750 97
E-post: kristina.gustafsson-bonnier@sll.se

Diagnos
KMT2A
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Kostnad inklusive kaffe och lunch: 100:- för anhöriga, betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211 300:- för personal (ange fakturaadress vid anmälan)
Sista anmälningsdatum
den 27 april 2018
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Medverkande

Dr Britt-Marie Anderlid, Dr Malin Kvarnung och Dr Ann Nordgren, klinisk genetik, Karolinska Universitetssjukhuset.

 

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

Verksamheten vid Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset tillhör Stockholms sjukvårdsregion och omfattar Stockholms och Gotlands län.

Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset, mer information
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information