Ågrenska

Dystrofia myotonika - utbildningsdagar

Utbildningsdagar– på plats eller genom streaming via länk

Tid
3 mar 08:30 - 4 mar 16:15
Plats
Ågrenska, Lilla Amundön, Lillövägen, Hovås
Ort
Hovås
Arrangör
Ågrenska
Arrangemangstyp
Utbildning
Målgrupp
För dig som arbetar med sällsynta diagnoser
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Skola och utbildning
Kontaktuppgifter

Annica Harrysson, verksamhetsansvarig   031-750 91 68  annica.harrysson@agrenska.se
AnnCatrin Röjvik, verksamhetsansvarig   031-750 91 70  anncatrin.rojvik@agrenska.se
Clary Cameras, administratör, 031-7509162, clary.cameras@agrenska.se
Elisabeth Arvidsson, administratör, 0721-864 042, agrenska@agrenska.se

Prisinformation/ Anmälningsvillkor
2 450:- exkl. moms, 3 063:- inkl. moms. I priset ingår kaffe och lunch. Streaming via länk 4 900:- exkl. moms per arbetsgrupp
Sista anmälningsdatum
den 18 februari 2020
Länk
Mer information om evenemanget (öppnas i nytt fönster)

Ågrenska arrangerar två utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser. Dagarna äger rum i samband med familjevistelsen. Fortbildningen ger aktuell kunskap om diagnosen och dess konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.

Ågrenska

Ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser och en unik mötesplats för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras familjer och professionella. Ågrenska arbetar med kompetensutveckling och stöd för dem som har en sällsynt diagnos och deras närstående, bland annat genom att arrangera familje- och vuxenvistelser. Ågrenska driver också webbplatsen Syskonkompetens som innehåller information och filmer om hur det kan vara att ha ett syskon med funktionsnedsättning.

Ågrenska

Dystrofia myotonika

Synonymer: Steinerts sjukdom, Dystrofia myotonika typ 1, Kongenital dystrofia myotonika, Dystrofia myotonika typ 2, Proximal myoton myopati, PROMM

Dystrofia myotonika
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Illustration med Sveriges kartbild där Centrum för sällsynta diagnoser är utplacerade

Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitetssjukhusen. Vid centrumen finns expertteam för olika diagnoser och diagnosgrupper. Kontakta i första hand CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
illustration:Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser i Sverige

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration som beskriver samarbetet mellan de Europeiska referensnätverken och deras arbete

Europeiska referensnätverk, ERN

Europeiska referensnätverk är virtuella nätverk för vårdgivare i hela Europa.

Europeiska referensnätverk, mer information