Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset

22q11-deletionssyndromet

Du får grundläggande information om diagnostik och symptom vid 22q11 och vad det kan innebära för personen med diagnos och för omgivningen.

Tid
19 okt 09:30 - 15:00
Plats
Eken, Norrbacka, Karolinska Universitetssjukhuset
Ort
Stockholm
Arrangör
Centrum för sällsynta diagnoser vid Karolinska Universitetssjukhuset
Arrangemangstyp
Temadag
Målgrupp
Personer med en sällsynt diagnos
Närstående till person med sällsynt diagnos
• För yrkesverksamma inom
Hälso-och sjukvården
Kontaktuppgifter
Diagnos
22q11-deletionssyndromet
Prisinformation/ Anmälningsvillkor
Anhöriga och patienter: 100:-, betalas till KS bankgiro 5007-6322, ange kst 51211 Personal: 300:- faktureras, ange fakturaadress vid anmälan
Sista anmälningsdatum
den 4 oktober 2017

Medverkande:

  • Britt-Marie Anderlid, barnläkare och genetiker, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Ulf Ergander, barnkardiolog, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Liisi Raud Westberg, logoped, Karolinska Universitetssjukhuset Solna
  • Ann Larsson, pedagog och anhörig
  • Åsa Johansson-Kristiansen, Föreningen 22q11
  • mfl.

22q11 deletionssyndromet

Synonymer: DiGeorges syndrom, Velocardiofacial syndrome, VCFS, Velokardiofacialt syndrom, CATCH 22

22q11 deletionssyndromet
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)
Ikon för externa länkar och information

Länksamling per diagnos

Här kan du söka på en sällsynt diagnos och hitta en sammanställning över länkar till olika webbplatser med såväl diagnosspecifik information som information av mer generell karaktär.

Länksamling per diagnos, mer information
Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser

Du kan kontakta CSD i din region för att få vägledning, hänvisning och information som enskild person, profession inom hälso- och sjukvården och andra samhällsinstanser i frågor som rör sällsynta diagnoser.

Centrum för sällsynta diagnoser, mer information
Expertteam och expertresurser i Sverige

Expertteam och expertresurser

CSD samverkar med de expertteam och expertresurser som finns inom den regionen universitetssjukhuset är belägen

Expertteam och expertresurser i Sverige, mer information
Illustration: Ett förstoringsglas som illustrerar tema

Tema

Under Tema finner du specifika och aktuella ämnen som alla rör området sällsynta diagnoser.

Teman, mer information